INDBERETNING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Utilsigtede hændelser kan indberettes  på www.STPS.dk

Klager over behandling i sundhedsvæsnet kan indgives til Patientombuddet.
Nærmere information på www.STPS.dk

Ved uheld eller fejlbehandling i sundhedsvæsnet har du mulighed for erstatning.
Nærmere information på www.PEBL.dk