INDBERETNING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Utilsigtede hændelser kan indberettes  på www.DPSD.dk

Klager over behandling i sundhedsvæsnet kan indgives til Patientombuddet.
Nærmere information på www.patientombuddet.dk

Ved uheld eller fejlbehandling i sundhedsvæsnet har du mulighed for erstatning.
Nærmere information på www.patienterstatningen.dk